ارتش سوریه 3 منطقه شهری دیگر در استان درعا را به کنترل خود درآورد

درحال بارگذاري ....