اعلام سه روز عزای عمومی در کردستان در پی وقوع سانحه ترمینال سنندج

درحال بارگذاري ....