امکان توافق با طالبان و پیشبرد مذاکرات صلح افزایش یافته است

درحال بارگذاري ....