عناصر مسلح شهرک «طفس» در درعا به «مصالحه» با ارتش سوریه تن دادند

درحال بارگذاري ....