مصدومیت 4 نفر براثر انفجار مخزن بنزین در «فاروج»

درحال بارگذاري ....